Specjalizacja firmy
Projektowanie radiowych
urządzeń alarmowych

41, 136-174, 315
434, 868, 915 MHz

Analizowanie projektów
pod względem EMC
Na aukcjach
Nasze urzadzenia na eBay Nasze urzadzenia na Allegro